• 1

Uudised

Teisipäeviti 7. tund, õp Kersti Leit

Luule- ja näiteringis õpitakse ettekandeid esitamiseks kooliüritustel, vajadusel ka väljaspool kooli. Õppeaasta jooksul õpitakse kaks näidendit: üks jõuludeks, teine kevadpeoks. Traditsiooniks on, et jõulunäidendi õpivad ja esitavad 9.kl õpilased, osalevad kõik. 2015. aastal võtsime osa Võrumaa laste ja noorte näitemängupäevast.

Ringis õpitakse ka luuletuste ja proosatekstide ilmekat lugemist ning ettekandmist. Igal aastal osaletakse Võrus toimuvas Tooliteatris, kus loetakse ette katkendeid erinevatest raamatutest. Meie õpilasi on tunnustatud laureaadi ja aasta parima lugeja nimetustega.

Galerii