• 1
  • 2

Tunniplaan Haanja

Haanja tunniplaan 2017/2018. õ.a

I trimester 1. sept - 30. nov

II trimester 1. dets - 28. veebr

III trimester 1. märts - 11. juuni

   1. klass                       2. klass                       3. klass                       4. klass

 

Aeg

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev                   

1.

8.00-8.45

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

2. 

8.55-9.40

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

3. 

9.50-10.35

Muusika

Muusika

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

4. 

10.55-11.40

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

5. 

11.50-12.35

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

Muusika

Muusika

6. 

12.45-13.30

Klassijuhataja tund 

Väärtuskasvatus

Väärtuskasvatus

Klassijuhataja tund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

1. 

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2. 

8.55-9.40

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

3. 

9.50-10.35

Eesti keel

Eesti keel

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

4. 

10.55-11.40

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

5. 

11.50-12.35

 

Loodusõpetus

Inglise keel

Kunst/tööõpetus

6. 

12.45-13.30

 

Inimeseõpetus

Inimeseõpetus

Inglise keel

 7.

13.40-

14.25 

 

Klassijuhataja tund

Klassijuhataja tund

 

           
 

 

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

1. 

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2. 

8.55-9.40

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

3. 

9.50-10.35

Muusika

Muusika

Inglise keel

Suhtlemine

4. 

10.55-11.40

Kunst/tööõpetus

Robootika

Muusika

Muusika

5. 

11.50-12.35

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

1.. 

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2.

8.55-9.40

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

3. 

9.50-10.35

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

Inglise keel

Võru keel

4. 

10.55-11.40

Loodusõpetus

Matemaatika

Matemaatika

Loodusõpetus

5. 

11.50-12.35

 

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Inglise keel

6 .

12.45-13.30

 

 

Liiklusõpetus

Liiklusõpetus

 

 

 

 

 

 

 

 

Reede

Reede

Reede

Reede

1. 

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Loodusõpetus

2. 

8.55-9.40

Eesti keel

Loodusõpetus

Loodusõpetus

Eesti keel

3. 

9.50-10.35

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

Matemaatika

Inglise keel

4. 

10.55-11.40

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Kunstiõpetus

5.. 

11.50-12.35

 

 

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

 

      5. klass                   6. klass                7. klass                  8. klass                  9. klass

Nr.

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

8.00-8.45

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

8.55-9.40

Matemaatika

Vene keel

Ajalugu

Eesti keel

Geograafia

9.50-10.35

Eesti keel

Ajalugu

Vene keel

Füüsika 

Matemaatika

10.45-11.30

Muusika

Muusika

Loodusõpetus

Matemaatika

Vene keel

11.50-12.35

Informaatika

Loodusõpetus

Matemaatika

Vene keel

Ühiskonnaõpetus

12.45-13.30

Liikumisõpetus

Matemaatika

Muusika

Meedia

Füüsika

13.40-14.25

 

 

 

Muusika

Bioloogia

14.35-15.20

 

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

 

 

 

 

 

 

 

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

8..00-8.45

 

Inglise keel

Inglise keel

Kirjandus

Bioloogia

Matemaatika

8.55-9.40

Loodusõpetus

Eesti keel

Inglise keel

Geograafia

Ajalugu

9.50-10.35

Eesti keel

Matemaatika

Informaatika

Keemia

Inglise keel

10.45-11.30

Matemaatika

Kirjandus

Inimeseõpetus

Inglise keel

Keemia

11.50-12.35

Inimeseõpetus

Inimeseõpetus

Bioloogia

Matemaatika

Kirjandus

12.45-13.30

Kirjandus

Loodusõpetus

Matemaatika

Ajalugu

Kunstiõpetus

13.40-14.25

 Klassijuhataja tund

Liikumisõpetus T

Liikumisõpetus T

Liikumisõpetus T

Liikumisõpetus T

 

 

 

 

 

 

 

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

8.00-8.45

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Matemaatika

Eesti keel

Füüsika

8.55-9.40

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Loodusõpetus

Inglise keel

Eesti keel

9.50-10.35

Kirjandus

Matemaatika

Kunstiõpetus

Füüsika

Geograafia

10.45-11.30

Inglise keel

Eesti keel

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Matemaatika

11.50-12.35

Matemaatika

Inglise keel

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Bioloogia

12.45-13.30

 

Kirjandus

Ajalugu

Bioloogia

Muusika

13.40-14.25

 

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

8.00-8.45

Ajalugu

Ajalugu

Geograafia

Kirjandus

Matemaatika

8.55-9.40

Matemaatika

Vene keel

Inglise keel

Ajalugu

Eesti keel

9.50-10.35

Võru keel

Ühiskonnaõpetus

Matemaatika

Vene keel

Keemia

10.45-11.30

Inglise keel

Inglise keel

Vene keel

Matemaatika

Ajalugu

11.50-12.35

Loodusõpetus

Matemaatika

Eesti keel

Inimeseõpetus

Vene keel

12.45-13.30

 

Loodusõpetus

Kirjandus

Keemia

Ühiskonnaõpetus

13.40-14.25

 

Klassijuhataja tund 

 Klassijuhataja tund

Kunstiõpetus

Inglise keel

14.35-15.20

 

Liikumisõpetus T

Liikumisõpetus T

Liikumisõpetus T

Liikumisõpetus T

 

 

 

 

 

 

 

Reede

Reede

Reede

Reede

Reede

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Vene keel

Inglise keel

8.55-9.40

Inglise keel

Inglise keel

Vene keel

Matemaatika

Eesti keel

9.50-10.35

Kunstiõpetus

Matemaatika

Eesti keel

Geograafia

Vene keel

10.45-11.30

Liikumisõpetus

Vene keel

Inglise keel

Kirjandus

Matemaatika

11.50-12.35

Matemaatika

Kunstiõpetus

 

Inglise keel

Kirjandus

12.45-13.30

 

 

 

Klassijuhataja tund

Klassijuhataja tund 

 13.40-14.25

 

 

 

Loovtöö

 

 

  

Edukat õppeaastat meile kõigile!                             

Galerii