• 1

Uudised

  1. jaanuaril toimus Haanja Koolis kooli töötajate, hoolekogu esinduse (Egle Kõva ja Einike Mölder) ja õpilasesinduse liikmete (Sanel, Rasmus, Jack ja Eva-Lotta) vestlusring teemal „Kuidas paljundada koolirõõmu“. Esialgu toimusid mõttetalgud gruppides, kus saadi ja jagati mõtteid erinevatest Eestis käimasolevatest projektidest KIVA, VEPA, Vaikuseminutid, T.O.R.E ja Hooliv Klass. Seejärel anti oma plakatil olevast kokkuvõttest ülevaade ka teistele gruppidele. Järgmisel päeval tutvustati esmaspäevase mõttetalgute tulemusi ka õpilastele. Fotosid neist kahest päevast saab vaadata kooli kodulehel galeriist. Viiel fotol on ka mõttetalgute tulemid plakatitena.

Kooli juhtkond tänab kõiki kaasamõtlejaid!