• 1

Uudised

  • Distantsõpe jätkub Haanja Koolis õppeaasta lõpuni.
  • Koolimajja ei tule keegi, kellel on nohu, köha või mõni muu haigusnähe.
  • Kõik koolimajja sisenejad tagavad ohutuse. Käte desinfitseerimine on kohustuslik.
  • Lapsevanem siseneb koolimajja ainult kokkuleppel kooli direktori või klassijuhatajaga.
  • Kui 1.-8. klasside õpilastel on kõik kodutööd esitatud, siis lõpeb nende jaoks õppetöö 29. maist ja nad võivad tulla koolimajja tunnistuse järele alates 1. juunist (eelnevalt kokku leppides klassijuhatajaga aja). Teistel jätkub õppetöö 5. juunini ning tunnistused väljastatakse alates 8. juunist (samuti ajas kokku leppida klassijuhatajaga).
  • Tunnistusele järele tulles toob õpilane ära õpikud, kapi võtme ja kõik muud vahendid, mida ta on koolist saanud.
  • Õpilane viib koolimajast ära kõik oma asjad (kapist, rõivistust, duširuumist).
  • 9. klassi õpilaste õppetöö lõpeb 9. juunil. Tunnistuse saamise eelduseks on ringkäigulehele kogutud allkirjad, et õpilane on tagastanud kõik temale kasutada antud vahendid. Tunnistused antakse 12. juunil.

Soovime kõigile edukat lõpetamist!