• 1

Uudised

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on 26. aprillist kooli oodatud vaid need õpilased, keda on kutsutud. Ülejäänud õpilastele jätkub distantsõpe.

Alates 3. maist toimub kontaktõpe 1. - 4. klassi õpilastele. 5. - 9. klass on jätkuvalt distantsõppel. Kooli tulevad 5.-9. klassist vaid need õpilased, keda on kutsutud. Kontaktõppe tunniplaani avalikustame 28. aprillil kooli kodulehel.

Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav tuua lapsi vaid vältimatu vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, võimaldatakse jätkuvalt lasteaias käimine.