Uudised

Külalised annavad rahvamajas ühe õppetunni ulatuses kontserdi ning peale seda tutvuvad ka kooli tegemistega.

Oodatud on kõik lapsevanemad ja huvilised.