• 1

Tunniplaan Haanja

Haanja tunniplaan 2019/2020 õ a

I trimester 1. sept - 30. nov

II trimester 1. dets - 29. veebr

III trimester 1. märts - 9. juuni

 

   

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

 

Aeg

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

1.

8.00-8.45

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

2. 

8.55-9.40

Eesti keel

Eesti keel 

Eesti keel

Eesti keel

3. 

9.50-10.35

Matemaatika

 Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

4. 

10.55-11.40

Muusika

Muusika

Inglise keel

Inglise keel

5. 

11.50-12.35

Liikumisõpetus 

Liikumisõpetus

Muusika

Muusika

6. 

12.45-13.30

 

Robootika

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

 

 

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

1. 

8.00-8.45

Loodusõpetus

Eesti keel

Eesti keel

Loodusõpetus

2. 

8.55-9.40

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Suhtlemine

3. 

9.50-10.35

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

Inglise keel

Matemaatika

4. 

10.55-11.40

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

5. 

11.50-12.35

 

Loodusõpetus

Loodusõpetus

Võru keel

 6. 

 12.45 - 13.30

 

   

 Liikumisõpetus

Liikumisõpetus 

 

 

 

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

1. 

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2. 

8.55-9.40

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

3. 

9.50-10.35

Kunst/tööõpetus

Inimeseõpetus

Inimeseõpetus

Kunst/tööõpetus

4. 

10.55-11.40

Eesti keel

Loodusõpetus

Loodusõpetus

Inglise keel

5. 

11.50-12.35

 

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Loodusõpetus

 

 

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

1.. 

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2.

8.55-9.40

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

3. 

9.50-10.35

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

4. 

10.55-11.40

Kunst/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

Kust/tööõpetus

Kunst/tööõpetus

5.

11.50-12.35

   

 Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

 

 

Reede

Reede

Reede

Reede

1. 

8.00-8.45

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2. 

8.55-9.40

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

3. 

9.50-10.35

Liikumisõpetus

Liikumisõpetus

Muusika

Muusika

4. 

10.55-11.40

Muusika

Muusika

Inglise keel

Inglise keel

5.. 

11.50-12.35

Mudilaskoor 

Mudilaskoor 

Mudilaskoor

Mudilaskoor

 

 

 

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

Nr.

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

Esmaspäev

8.00-8.45

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

Õpetajate IT

8.55-9.40

Informaatika

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

Füüsika

9.50-10.35

Matemaatika

Muusika

Kirjandus

Muusika

Inglise keel

10.45-11.30

Tantsimine

Kirjandus

Loodusõpetus

Keemia

Matemaatika

11.50-12.35

Inglise keel

Loodusõpetus

Informaatika

Matemaatika

Kirjandus

12.45-13.30

Muusika

Inglise keel

Matemaatika

Inglise keel

Bioloogia

13.40-14.25

 

Liikumisõpetus T

 -

 Meedia

Muusika

14.35-15.20

 

 

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

 

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

Teisipäev

8.00-8.45 

Matemaatika

Vene keel

Ajalugu

Inglise keel

Eesti keel

8.55-9.40

Eesti keel

Loodusõpetus

Inglise keel

Vene keel

Matemaatika

9.50-10.35

Loodusõpetus

Matemaatika

Eesti keel

Ajalugu

Vene keel

10.45-11.30

Inglise keel

Eesti keel

Matemaatika

Geograafia

Vene keel

11.50-12.35

Võru keel

Ajalugu

Vene keel

Matemaatika

Geograafia

12.45-13.30

Klassijuh tund

Inglise keel

Geograafia

Vene keel

Ühiskonnaõpetus

13.40-14.25

 

Klassijuh tund

 

Liikumisõpetus T

Liikumisõpetus T

14.35-15.20

     

Klassijuh tund

Klassijuh tund

 

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

Kolmapäev

8.00-8.45

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

11.50-12.35

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Inglise keel

Füüsika

Eesti keel

9.50-10.35

Matemaatika

Inglise keel

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Eesti Keel

10.45-11.30

Kirjandus

Matemaatika

Käsitöö/tööõpetus

Käsitöö/tööõpetus

Keemia

11.50-12.35

Inglise keel

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Bioloogia

12.45-13.30

Ajalugu

Kirjandus

Klassijuhataja tund

Inglise keel

Matemaatika

13.40-14.25

 

 

 Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

Liikumisõpetus P

 

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

Neljapäev

8.00-8.45

Ajalugu

Matemaatika

Eesti keel

Bioloogia

Vene keel

8.55-9.40

Matemaatika

Ühiskonnaõpetus

Vene keel

Kirjandus

Füüsika

9.50-10.35

Inimeseõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Vene keel

Eesti keel

10.45-11.30

Eesti keel

Vene keel

Loodusõpetus

Keemia

Matemaatika

11.50-12.35

Kirjandus

Vene keel

Bioloogia

Matemaatika

Ajalugu

12.45-13.30

Liikumisõpetus

Inimeseõpetus

Vene keel

Inimeseõpetus

Geograafia

13.40-14.25

 

 

 

Loovtöö

 

 

Reede

Reede

Reede

Reede

Reede

8.00-8.45

Inglise keel

Eesti keel

Muusika

Füüsika

Ajalugu

8.55-9.40

Loodusõpetus

Ajalugu

Matemaatika

Ajalugu

Inglise keel

9.50-10.35

Kunstiõpetus 

Inglise keel

Ajalugu

Bioloogia

Matemaatika

10.45-11.30

Matemaatika

Kunstiõpetus

Inimeseõpetus

Kunstiõpetus

Keemia

11.50-12.35

Liikumisõpetus

Matemaatika

Kunstiõpetus

Kirjandus

Ühiskonnaõpetus

12.45-13.30

Eesti keel

Liikumisõpetus T

Inglise keel

Geograafia

Kunstiõpetus

 13.40-14.25

 

 

 

Liikumisõpetus T

 Liikumisõpetus T


Edukat õppeaastat meile kõigile!