• 1

Ajalugu

Koolihariduse andmisest Ruusmäel

 

1864-1876 Kriguli külakool        

1876-1919 Pütspea algkool

1919-1934 Pütsepa 4-klassiline algkool

1934-1939 Pütsepa 6-klassiline algkool   

1939-1944 Ruusmäe 6-klassiline algkool   

1944-1960 Ruusmäe 7-klassiline kool (nimetatud ka MTK, 7-aastane)

1960-1988 Ruusmäe 8-klassiline kool           

1988-1991 Ruusmäe 9-klassiline kool           

1991-2000 Ruusmäe põhikool                        

2000-2011 Haanja-Ruusmäe põhikool             

2011- Haanja kool                          

 

Ruusmäe hariduselu 180

Koolihariduse andmisest Haanjas

 

Haanja Mittetäielik Keskkool asutati 1944. aastal Eesti Vabariigi aegsesse Haanja Turistide Kodu hoonesse. Põhjuseks oli Plaani Algkooli hoone purustamine sõja ajal. Plaanil küll remonditi koolimaja ja alustati õppetööd, kuid Haanjas oli õpilaste arv suhteliselt suurem ja kool jäi ka siia püsima. Õpilaste arv on Haanja koolis tema ajaloo kestel kõikunud 100-130 vahel. Koolil puudus aastatel 1944-1964 oma hoone. Tihti tuli jagada ruume turistidega nii, et öösel olid ruumides turistid, päeval õpilased. Klassiruumid olid  harjutusruumideks ka rahvamajas töötavatele ringidele. Suvel olid ruumid aga täiesti turistide ja ekskursantide käsutuses. Praegu on maja peremeheks rahvamaja, kes võimaldab ka koolil saali kasutada.
1964. aastal valmis Haanja külanõukogu hoonele juurdeehitus, mis koos vana hoonega anti koolile. Sellest ajast alates on koolil oma põhihoone olemas.

1974. a omistati koolile Kasaritsa vallast pärit revolutsionääri, Ukraina NSV haridusministri asetäitja Jaan Räppo nimi. Haanja kool oli esimene tuntud isiku nime kandev kool tolleaegses Võru rajoonis.

Aastatel 1981-1986 tegutses koolis õpilasorkester Hendrik Juurikase juhtimisel.

1985-2008-aastatel edendas koolis sporditegevust ning kujundas kooli staadioni Harri Neem.

1988. aastal nimetati kool ümber Haanja 9-klassiliseks Kooliks ja alates 1991. aastast sai temast Haanja Põhikool.

1994. aasta sügisel peale kooli 50. aastapäeva tähistamist hakati koolimajale ehitama juurdeehitust, mis valmis detsembris 1996 ning avati pidulikult 15. jaanuaril 1997.

1999. aastal omistati lastevanemate ettepanekul õpetaja Malle Truijale õpetaja Lauri tiitel.

1. septembril 2000 alustas tööd ühine Haanja-Ruusmäe Põhikool, üheksa klassiga nii Haanjas kui ka Ruusmäel. Samast aastast tegutseb koolis edukalt noorkotkaste ja kodutütarde rühm. Ajavahemikus 2000-2014 oli rühmajuhiks õpetaja Maire Nirk. Alates septembrist 2014  on rühmajuhiks Kadri Parts.

2001. aastal avati Haanja koolis treener Laur Lukini (kuni 2008) käe all suusaklass, mille eesmärgiks on noorte tippsportlaste kasvatamine. Täna on treeneriks Kadri Parts.

2005. aastal valmis kooli söökla. Samast aastast alates on Haanja kool Tervist Edendav Kool. Aastatel 2005-2009 töötas koolis Võru Muusikakooli filiaalina pärimusmuusikaklass.

2006. aastal valmis kooli juurdeehitusena külmsaal, mida kasutatakse ka spordisaalina.

2007. aastal läks kool üle e-koolile. Samal aastal sai õpetaja Maire Nirk Võrumaa aasta õpetajaks ja Laur Lukinit autasustati elutöö preemiaga. Alustati iga-aastase Haanjamaa legendi tegevustega õp Malle Truija juhendamisel.

2011. aastal valmisid koolimaja sööklaosa peale ehitatud lasteaiaruumid ning kool ja lasteaed ühinesid üheks haridusasutuseks nimega Haanja Kool.

2013. aasta emakeelepäeval tunnustati meie kooli Hindätiidmise avvuhinnaga ning  uue õppeaasta avapäeval, 2. septembril heisati koolimaja ees võrokeste lipp.

2014. aastal sai õpetaja Triinu Grossmann Võrumaa aasta õpetajaks.

2016. aastal valmis multifunktsionaalne spordiväljak.

2017. aasta kevadel tunnustati HITSA poolt kooli nelja tärniga kui digitaalselt aktiivset.

2017. aasta sügisel sai õpetaja Triinu Grossmann eTwinningu projektile riikliku kvaliteedimärgi.

2018. aasta kevadel anti SA Archimedese poolt koolile eTwinningu kooli märk.

2019. aasta suvel avati koolistaadioni kõrval Harri Neeme 100. sünniaastapäeva puhul tema nimega pink.

 

Oma ajaloo vältel on Haanja Kool kandnud järgmisi nimesid:

1944 – 1960               Haanja 7-klassiline Kool

1960 – 1974               Haanja 8-klassiline Kool

1974 – 1988              J.Räppo nimeline Haanja 8-klassiline Kool   

1988 – 1991               Haanja 9-klassiline Kool       

1991 – 2000               Haanja Põhikool        

2000 -  2011               Haanja-Ruusmäe Põhikool    

2011 -                         Haanja Kool

 

 

 

Galerii