Aeg

Tegevus

Vastutaja

8.30 – 15.30

Õppetöö

Aineõpetajad

11.05 - 11.25

Lõunasöök 1.-6. klass

Aineõpetajad

12.10 - 12.30

Lõunasöök 7.-9. klass

Aineõpetajad

12.30 – 15.30

Pikapäevarühm

Kai Mõim

14.35 – 15.30

Suusatrenn

Kadri Parts

15.30

Bussid ringile

Urmas Veeroja

 

Õppetundide ajad

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
Lõuna 1 (1.-6. klass)
4. 11.25 – 12.10
Lõuna (7.-9. klass)
Väikeste õuevahetund
5. 12.30 – 13.15
Oode
6. 13.30 – 14.10
7. 14.25 – 15.10 

 

NK/KT tegevused toimuvad vastavalt tööplaanile erinevatel aegadel – Kadri Parts

TEK tegevused toimuvad vastavalt tööplaanile erinevatel aegadel – Kersti Aasa

Karjääriplaneerimise üritused toimuvad võimalusel – Ülle Mõim