• 1

Huviringid

Noorkotkad ja Kodutütred

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;

  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,  austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;

  • arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;

  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;

  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;

  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.

 

Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad noorliikmeks võib olla ainult meesoost isik. Noorte Kotkaste noortejuhiks võib olla ka naissoost isik.

 

Noorte Kotkaste organisatsiooni noorliige võib olla 7–18-aastane Eesti kodanik. Noortejuhti loetakse Kaitseliidu tegevliikmeks, kes osaleb noorteorganisatsioonis noorliikmete õppetegevuse korraldamises.

 

Noorte Kotkaste malevate piirid kattuvad maakondade piiridega. Ainus erisus on Läänemaal, kus Hiiu maakonnas on moodustatud eraldi Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkond

 

Suusatreeningud

Suusatreeningud toimuvad

Esmaspäev 12.45-15.15

Teisipäev 12.45-15.15

Kolmapäev vaba

Neljapäev 13.30-15.15

Reede 12.45-14.25

Laupäev 11.00-13.00

 

Osaleme Swedbanki Hawaii Expressi suusasarjas, Võrumaa mängudes suusasarjas, erinevatel Võrumaa meistrivõistlustel, Kaitseliidu meistrivõistlustel jne.

Puutööring

Kolmapäeviti 6. ja 7. tunni ajal, õpetaja Paavo Rüütli.

Võru keele ring

Võru keele ringis õpitakse ettekandeid kooliüritusteks, valmistutakse maakondlikeks konkurssideks ja võistlusteks. Kooli jõulu- ja kevadpeoks õpitakse näidendeid või kahekõnesid. Igal aastal osaletakse novembris toimuval võru keeles ettelugemise võistlusel „Kullõ, ma loe sullõ!“ ning kevadel Sännas toimuval A.Adsonile pühendatud murdeluule lugemise konkursil. 2015. aastal saavutasid meie õpilased luulekonkursil mõlemas vanuserühmas esikohad, 2016. aastal sai esikoha 5. kl õpilane. Võrukeelsete kavade ja näidenditega on esinetud ka väljaspool kooli, võetud osa vabariiklikest murdeluulepäevadest, osaletud õppefilmi "Aastatsõõr" tegemisel.

Õpetaja Kersti Leit

 

Käsitööring

Käsitööring toimub kolmapäeval 7. tunni ajal, õpetaja Kersti Aasa.

Galerii