• 1

Uudised

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadaanne 15.04.20

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

Haridus- ja Teadusministeerium kooliaasta lõpetamisest:

  • Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Lapsi võib kooli lubada ainult siis, kui see on nende jaoks ohutu. 
    Enne seda peab olema ühiskonnale ekspertidelt antud tõenduspõhine sõnum, et olukord riigis võimaldab seda teha.
  • Kui tingimused seda võimaldavad, siis:

o koolides jätkub õppetöö ainult distantsõppe vormis 15. maini;
o pärast 15. maid ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna;
o pärast 15. maid on kontaktõpe individuaalne või kuni kümneliikmelistes rühmades, see ei välista distantsõppe jätkumist, kui selleks on vajadus.
o pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab:

 hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös;
 vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud;
 korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine);
 viia läbi arenguvestlusi;
 teha kokkuvõtteid õppeaastast.

  • Pärast 15. maid on koolides toimuv kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud:

 9. klassi lõpetajatele, kel vaja teha katsed gümnaasiumisse astumiseks;
 lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi.

  • Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jne).

 

Distantsõpe jätkub, lõpueksameid ei toimu jms

Distantsõpe jätkub vähemalt 15. maini. 

Väljavõte haridusministri Mailis Repsi ettekandest 09.04.20:

🔹Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

🔹Gümnaasiumide sisseastumiskatsed võib korraldada pärast 15. maid viisil, et ühte ruumi ei kogune korraga üle kümne inimese, õpilased on hajutatud koolimaja erinevatesse ruumidesse.

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad vms. Samuti soovitab Haridus- ja Teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolli teste ja muid mittehindelisi võimalusi. Neid tegevusi korraldab kool oma parima äranägemise järgi. Kuid sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, ekskursioonid ja aktused.

 

Käitumisjuhend eriolukorras

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga palun jälgige, et laps/lapsed viibiksid koduõppe perioodil kodus ja peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Viibimine rahvarohketes kohtades, külaskäigud ja sõpradega kohtumised on oht kõigi tervisele.

Igasugused kokkusaamised ja kogunemised on keelatud!

Nakkuse vältimiseks ära kutsu sõpra/sõbrannat koos õppima, koos jalutama või õues mängima.

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal kogunevad või muul nakkust levitaval viisil aega veedavad, direktori meiliaadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või sõnumina telefonile +372 5174578.

Värskes õhus liikumine on vajalik!

Tehkem seda koduaias või vabas looduses üksi või oma pere seltsis.

Olge terved!

eKooli töös esineb tõrkeid

Ametlikult on teada antud, et eKooli töös on hetkel tõrked kuna kasutajate koormus on tõusnud ca 20 korda. Kui te ei pääse eKooli sisse siis oodake veidi ja proovige mõne aja pärast uuesti.
Palve kõikidele õpilastele: Kontrollige ka oma kooli e-maile! Õpetajad võivad teile ka e-posti teel infot saata. Kui on probleeme kooli e-postkasti sisselogimisel, siis võtke ühendust kooli IT-juhi Alariga telefonil +372 5783 7225.

 

 

Distantsõpe 13.-27.03.2020

Vabariigi valitsuse kriisikomisjoni otsusega on Eestimaa koolid distatsõppel kuni uue korralduseni. Seetõttu palume kõikidel õpilastel järgida koolipoolseid korraldusi.

*Õppetöö pannakse eKooli üles kodutööna vastavalt kehtivale tunniplaanile.

*Kodutöö peab olema tehtud õpetaja poolt määratud tähtajaks (kodutöö kuupäevaks).

*Kui õpilasel tekib kodutööga küsimusi, siis saab ta õpetajaga suhelda meili teel.

*Õigeks ajaks tegemata kodutöö märgitakse eKooli päevikus X-ga. 

*Kirjalikke töid palub õpetaja pildistada ja saata oma meilile. Meiliaadressid on kooli kodulehel kontaktides:  https://www.haanja.edu.ee/index.php/koolist/kontakt

*Palume püsida kodus, vältida rahvarohkeid kohti, mitte minna külla. Küll aga palume käia palju õues ja liikuda looduses.

HOIAME END JA TEISI! OLEME TERVED!