• 1

Uudised

Tagasiside 25. aprilli e-õppepäeva kohta

Parema õppetöö korraldamise huvides palume e-koolis täita tagasiside küsimustik (vestluste all) toimunud e-õppepäeva kohta nii õpilastel kui ka lastevanematel hiljemalt 1. mail.

Täname vastajaid!

Õppejuht Evi Lestberg

Lastevanemate koosolek

Kolmapäeval, 19. aprillil kell 17 ootame kõiki lapsevanemaid koolimajja. Anname ülevaate kooliaasta hetkeseisust, vastame üleskerkinud küsimustele ja valime uue hoolekogu. Klassikoosolekute ajad enne või pärast üldkoosolekut annavad teada klassijuhatajad.

Loodame rohket osavõttu!

Info direktorilt

Urmas Veeroja tel 517 4578.

17. aprillil kooli kella 8-ks

Kuna sel päeval lähevad 4.-7. klasside õpilased Võrtsjärve muuseumisse õppepäevale, siis toovad kõik bussiringid õpilased kooli kella 8-ks (mitte kell 9, nagu tavaliselt esmaspäeviti). Väljasõit õppekäigule kell 8 koolimaja juurest. Tagasi jõuame u kell 17. Buss viib õpilased ka Ruusmäele.

Info õpetaja Evilt

Galerii