HTM-i info COVID ohutuse kohta

* Juhised lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel  
 
* Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf