Arrow
Arrow
Slider

Dokumendid

Dokumendid

Vastuvõtt ja avaldused

Haanja Kooli õpilaste vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord (PDF)

Haanja kooli astumise avaldus (DOCX)

Haanja lasteaeda astumise avaldus (DOCX)

Pikapäevarühma avalduse vorm: PDFDOCX

Avaldus koolist puudumise kohta: PDFDOCX

Huvikoolis osalemise avaldus tundidest puudumiseks: PDF, DOCX

 

Alusdokumendid 

Põhimäärus (Riigi Teataja)

Haanja Kooli päevakava 2023/2024 õppeaastal (PDF)

Haanja Kooli Haanja lasteaiarühma päevakava 2023/2024 õppeaastal (PDF)

Haanja Kooli Ruusmäe lasteaiarühma päevakava 2023/2024 õppeaastal (PDF)

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava (PDF)

Kodukord (PDF)

Lasteaia kodukord (PDF)

Hindamisjuhend (PDF)

Arengukava 2021-2026 (PDF)

Haanja lasteaia tegevuskava 2020 - 2026 (PDF)

Õppekava (PDF)

Hariduslike erivajadustega õpilaste tugisüsteemid (DOCX)

 

Muud dokumendid

Tunnustamise kord (PDF)

Haanja Kooli SARS-CoV-2 riskianalüüs ja tegevuskava SARS-CoV-2 viiruse leviku ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral (PDF)

Loovtööle esitatavad nõuded (PDF)

Referaadile esitatavad nõuded (PDF)

Õppenõukogud (PDF)

Koolis mittevajalike ja keelatud esemete ja ainete äravõtmise, hoiustamise ja nende tagastamise kord (PDF)

Vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord (PDF)

Dokumendiregister

 

Ainekavad

PDF formaadis

Ajalugu

Arvutiõpetus

Bioloogia

Eesti keel

Füüsika

Geograafia

Inglise keel

Inimeseõpetus

Keemia

Kirjandus

Kunstiõpetus

Käsitöö ja kodundus

Liikluskasvatus

Liikumisõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Meedia

Muusika

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Vene keel

Võru keel

Ühiskonnaõpetus