Konsultatsiooniajad 2021/22. õppeaastal


Õpetaja nimi 


Õppeaine 


Konsultatsiooniaeg

Ülle Mõim

Matemaatika

Esmaspäev 7. tund kokkuleppel

Leelo Viidu

Loodusained

Neljapäeviti 7. tund kokkuleppel

Kadri Juhanson

Loodusained

T-R kokkuleppel

Veera Ljubenko

Vene keel

Teisipäeviti 7.tund

Anu Taul

Muusika

Kokkuleppel

Kersti Leit 

Eesti keel

Iga päev (E-R) kokkuleppel

Kersti Aasa

Ajalugu, käsitöö, kunst, ühiskond, inimeseõpetus

Neljapäeviti 7. tund

Evelin Meldre

Inglise keel

Kolmapäeviti 7. tund

Kadri Parts 

Liikumisõpetus

Kokkuleppel

Anne Heier

Algõpetus

Iga päev kokkuleppel

Helve Kukk

Algõpetus

Iga päev kokkuleppel (va N)

Kerli Perend

Algõpetus

K ja R kokkuleppel

Alar Voomets 

Informaatika, robootika

E ja K kokkuleppel

Paavo Rüütli

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Teisipäeviti kokkuleppel