Arrow
Arrow
Slider

ERASMUS+

ERASMUS+

 

Projekt "Maailmale avatud väikekool"

Pakkumaks õpilastele parimat kaasaegset haridust, peavad ka õpetajad olema pädevad uute suundade suhtes. Õpetajad vajavad julgustust, et võtta ette uusi väljakutseid ning analüüsida hetkeolukorda uue pilguga. Värskema vaatenurga saavutamiseks on vaja näha ka seda, mis toimub teistes riikides ja kultuurides. Julgus minna, õppida, suhelda ja kasutada õpitut igapäevases töös on seetõttu väga oluline. Oma süsteemist välja minnes ja tagasi tulles avaneb võimalus olemasolevat olukorda uue pilguga vaadelda ning vajadusel ümber kavandada ja täiendada.
 
Projekti peamised eesmärgid:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate ametialaseid teadmisi ja oskusi
2. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja tõsta koolis pakutava hariduse kvaliteeti
3. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise.
 

 

Projekti raames toimunud koolitused

Aeg

Koolitus

Osalejad

Lingid artiklitele ja galeriidele

18.-26.01.22

"A Classroom with a Door to the World", Prantsusmaa, Guadeloupe

Huvijuht Mariann Toots ja õpetaja Leelo Viidu

Maailma muutev koolitus

14.-19.03.22

"Taking groups out-of doors" Portugal

Õpetajad Evelin Meldre ja Paavo Rüütli

Õuesõpe muudab koolielu mõnusamaks

Pildid koolituselt

Õuesõpe inglise keeles

21.-26.03.22

"Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention", Hispaania, Barcelona

Õpetajad Kerli Perend ja Leelo Viidu

Loov õppimine ja õpetamine

Pildid koolituselt

Koosloomine

Inspiratsioon Gaudilt

18.-23.04.22

"Social Media in the Classroom", Itaalia, Firenze

Õpetajad Anne Heier ja Alar Voomets

Itaaliast kogutud tarkus

Pildid koolituselt

Teistmoodi digitund

6. - 12.11.2022

"Museum Walks: integrating local history in your classroom", Kreeka, Kalamata

Direktor Saskia Sadrak-Tammes ja õpetaja Annika Paavel

Erasmus + õppereis Kreekasse

Muuseumihariduse õppepäev õpetajatele

 14.-18.11.2022   "Gelingende Kommunikation im Unterricht", Hispaania, Mallorca  Sotsiaalpedagoog Anu Jõgi Erasmus + koolitus „Edukas suhtlemine koolikeskkonnas”

 Projekti tutvustav artikkel Võrumaa Teatajas (31.03.22 "Haanja kool – maailmale avatud väikekool")

 

Õuesõpe inglise keeles

Oleme harjunud seostama õuesõpet enamasti loodusainetega ning teatud määral ka loovusainetega (kunst, käsitöö jmt). Pisut raskem on ette kujutada matemaatika või inglise keel tunde väliskeskkonnas. 

Õuesõppe koolitus Portugalis julgustas integreerima õuesõppe meetodeid kõigi erinevate ainetundide läbiviimisse. Inglise keele esimesed õuesõppe tunnid 2022. aasta kevadel näitasid, kui palju huvitavamaks selline lähenemine koolielu muudab. 
Kindlasti ei jää need esimesed katsetused viimasteks ja püüame luua järjepidevuse õuesõppe rakendamisel erinevates ainetundides.

Acrostic nature poems

 

 

Koosloomine

30.03.22 toimus tavapärase digitunni asemel väike töötuba, kus tegime koos õpetajatega läbi mõne ülesande oma koolituselt. Tulemused panime õpetajate toa seinale. Kõik haarasid kiiresti ning leiti, et kindlasti saab neid meetodeid rakendada ka klassiruumis õpilastega.

 

 

Inspiratsioon Gaudilt

Väliskoolituste juurde kuulub alati ka kohaliku kultuuriga tutvumine ja see tuleb meiega tundidesse kaasa. Õpetaja Kerli imetles Barcelonas Antoni Gaudi loomingut ning kunstitundi tuli uus teema. Kooli seintele aga jõudis näitus tundides tehtud töödest.

 

 

Teistmoodi digitund

Meie õpetajatel on igal kolmapäeva hommikul enne tundide algust digitund, kus haridustehnoloog Alar tutvustab õpetajatele milliseid võimalusi on tundide elavdamiseks digivahendite abil. 04.05.22 tutvustas Alar õpetajate digitunnis milliseid huvitavaid nippe ja trikke ta oma Itaalia koolituselt sai. Kuna materjali on piisavalt, siis jätkub nende tutvustamine kolleegidele ka järgnevates digitundides.