ERASMUS+

 

Projekt "Maailmale avatud väikekool"

Pakkumaks õpilastele parimat kaasaegset haridust, peavad ka õpetajad olema pädevad uute suundade suhtes. Õpetajad vajavad julgustust, et võtta ette uusi väljakutseid ning analüüsida hetkeolukorda uue pilguga. Värskema vaatenurga saavutamiseks on vaja näha ka seda, mis toimub teistes riikides ja kultuurides. Julgus minna, õppida, suhelda ja kasutada õpitut igapäevases töös on seetõttu väga oluline. Oma süsteemist välja minnes ja tagasi tulles avaneb võimalus olemasolevat olukorda uue pilguga vaadelda ning vajadusel ümber kavandada ja täiendada.
 
Projekti peamised eesmärgid:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate ametialaseid teadmisi ja oskusi
2. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja tõsta koolis pakutava hariduse kvaliteeti
3. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele.