VeniVidiVici õpilasvahetuse programm

VeniVidiVici õpilasvahetuse programm

Haanja Kool on VeniVidiVici partnerkooliks ning aitab kaasa üle-Eestilisele õpilaste ühendamisele! VeniVidiVici Õpilasvahetus organiseerib 7. – 12. klasside noortele Eesti-siseseid õpilasvahetusi ja e-keelepraktikat, mille abil on võimalik arendada üldpädevusi ja silmaringi laiendada.

 

Lühiajaline õpilasvahetus → võimalus vahetada 1 või 2 nädalaks kooli silmaringi laiendamiseks ning üldpädevuste arendamiseks. Õpilastel on võimalus kasutada õpilasvahetuse kogemust näiteks loovtöö kirjutamiseks, õpingute jätkamisel valiku tegemiseks jne.
Vahetuskooli valiku saab teha VeniVidiVici partnerkoolide seast (https://venividivici.ee/koolide-nimekiri/). Osalemine maksab õpilasele 30€, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

 

Neljanädalane keelepraktika õpilasvahetus → võimalus 4 nädala jooksul laiendada õpilase silmaringi, arendada üldpädevusi ning toetada eesti/vene keele kui teise keele õpet reaalse suhtluse abil. Kooli valikul tuleb lähtuda sellest, et vahetuskooli õppekeel oleks erinev õpilase emakeelest. Osalemine on õpilasele tasuta, õpilane saab kaasa 200€ stipendiumi elamiskulude osaliseks katmiseks, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

 

Virtuaalne keelepraktika → võimalus 4 nädala jooksul arendada eesti või vene keele oskust, suheldes eakaaslasest keelementoriga iganädalaselt 2-3 tundi interneti teel.

Lisainfo: www.venividivici.ee

 

Õpilasvahetuses osalemiseks:

  1. Pea nõu enda vanemate ning klassijuhatajaga, et neilt osalemiseks nõusolek saada;
  2. Vali välja endale meelepärane sihtkool;
  3. Täida vahetusõpilase ankeet, lase enda vanemal see allkirjastada kas kirjalikult või
    digitaalselt;
  4. Saada täidetud ning allkirjastatud ankeet VeniVidiVici Õpilasvahetuse meili peale
    (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) kas skaneeritud või digitaalsel kujul;
  5. Oota edasisi juhiseid VeniVidiVici Õpilasvahetuse koordinaatori poolt.

 VeniVidiVici MTÜ on 2012.a loodud organisatsioon, mille peamiseks suunaks on õpilasvahetuste ning e-keelepraktikate organiseerimine.