Õppetundide ajad ja perioodid 2021/2022 õ.a

Õppetundide ajad

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
Lõuna 1 (1.-6. klass)
ÕUEVAHETUND
4. 11.25 – 12.10
Lõuna 2 (7.-9. klass)
Väikeste õuevahetund
ÕUEVAHETUND
5. 12.30 – 13.15
Oode
6. 13.30 – 14.15
7. 14.25 – 15.10 

 

Vaheajad 2021/2022. õppeaastal

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
V vaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

 

Trimestrid 2021/2022. õppeaastal

I trimester - 1. september - 28. november;
II trimester - 29. november - 13. märts;
III trimester 14. märts - 13. juuni.

 

Tasemetööd 2021/2022. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021


7. klassi õpilastele:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober
inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Lisaajad 4. ja 7. klasside õpilastele:

eesti keel (kirjalik), vene keele (kirjalik), eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline), matemaatika (kirjalik), loodusõpetus (kirjalik), inglise keel (kirjalik ja suuline) ja saksa keel (kirjalik ja suuline) – 18.–22. oktoober 2021

NB! Võõrkeelte tasemetööd on mõeldud õpilastele, kes antud keelt õpivad A-võõrkeelena.

 

Põhikooli lõpueksamid 2021/2022. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022