Arrow
Arrow
Slider

Õppetundide ajad ja perioodid

Õppetundide ajad ja perioodid

Õppetundide ajad 2023/2024. õppeaastal

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
Lõuna 1.- 5. klass + klassijuhatajad
4. 11.25 – 12.10
Lõuna 6.- 9. klass + õpetajad
ÕUEVAHETUND
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
Oode
7. 14.25 – 15.10


Bussid ringile E- N kell 16.00
R kell 14.30

 

Vaheajad 2023/2024. õppeaastal

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a
IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a

 

Trimestrid 2023/2024. õppeaastal

I trimester - 1. september - 26. november
II trimester - 27. november - 10. märts
III trimester 11. märts - 12. juuni

 

Tasemetööd 2023/2024. õppeaastal

4. klassi õpilastele:

eesti/vene keel (kirjalik) – 20.-22. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27. september 2023
matemaatika (kirjalik) – 12.-13., 16.-17. oktoober 2023


7. klassi õpilastele:

eesti/vene keel (kirjalik) – 18.-20. september 2023
loodusõpetus (kirjalik) – 27.-29. september 2023
A-2 keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 5. oktoober 2023
A-2 keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 5.-6., 9.-11. oktoober 2023
matemaatika (kirjalik) –17.-20. oktoober 2023

 

Põhikooli lõpueksamid 2023/2024. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024
valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.-14. juuni 2024