Õpilased 2022/23 õ.a.

Klass

Õpilasi kokku

1.

2

2.

3

3.

9

4.

6

5.

7

6.

9

7.

4

8.

12

9.

8

UA 4. ja 5.

2

UA 8.

2

UA 9.

2

Kokku

67