Õpilasesindus

ÕE 2020/2021

Liikmed:

Johann

Marti

Hugo

Kusti

Kleer

Katriine

Kert

Eleanora

Jack

 

ÕE koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus. ÕE eesmärgiks on genereerida ja rakendada uusi ideid koolielu parendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks, samuti arutleda jooksvate koolielu küsimuste üle.