• 1

Uudised

Õppetöökorraldus 17. maist

Alates 17. maist on Valitsuse otsuse kohaselt kontaktõppel 1.-9. klassi õpilased. Tunnid toimuvad päevaplaani alusel. Koolibussid liiguvad graafikujärgselt. 
Tunniplaan 17.-21. mail 

Esmaspäev

Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5.klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1 Matemaatika Muusikaõp Muusikaõp Kunst Inglise keel Matemaatika Bioloogia  Kirjandus Ajalugu
2 Eesti keel Matemaatika Liikumine  Liikumine  Inglise keel Matemaatika Informaatika Keemia Eesti keel 
3 Muusikaõp Eesti keel  Matemaatika Matemaatika Informaatika Loodus Inglise keel  Meedia Matemaatika
4 Kunst/ tööõp Robootika Eesti keel Muusikaõp Liikumine  Liikumine  Inglise keel  Matemaatika Füüsika
5     Inglise keel   Muusika Kirjandus Muusika Matemaatika Bioloogia
6           Muusikaõp   Inglise keel  Kirjandus

Teisipäev

Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5.klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1 Eesti keel Inglise keel Matemaatika Võru keel Võru keel Vene keel Matemaatika Keemia Ajalugu
2 Matemaatika Inimeseõp Inimeseõp Eesti keel Liikumine  Liikumine  Vene keel Matemaatika Füüsika
3 Liikumine  Liikumine  Eesti keel Matemaatika Inglise keel Matemaatika Eesti keel  Vene keel Keemia
4 Kunst Eesti keel  Eesti keel Inglise keel Eesti keel Vene keel Liikumine Liikumine Liikumine
5   Kunst/tööõp Kunst/tööõp Loodusõp Matemaatika   Inglise keel Bioloogia Vene keel
6     Loodus       Kirjandus Füüsika Vene keel

Kolmapäev

Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1 Eesti keel  Eesti keel Matemaatika Inglise keel Kirjandus Matemaatika  Loodus Tehnoloogia P Matemaatika
2 Eesti  keel Matemaatika Inglise keel Eesti keel Matemaatika  Kirjandus Geograafia Tehnoloogia P Matemaatika
3 Loodus Loodus Loodus Eesti keel Eesti keel  Tehnoloogia P Tehnoloogia P Inglise keel Matemaatika
Loodus T Loodus T
4 Kunst/ tööõp Eesti  keel Eesti keel Matemaatika Loodus Tehnoloogia P Tehnoloogia P Matemaatika Inglise keel
Eesti keel T Eesti keel T
5   Kunst/ tööõp Kunst/ tööõp Tehnoloogia P Tehnoloogia P Inglise keel Matemaatika  Geograafia Kirjandus
6       Tehnoloogia P Tehnoloogia P       Geograafia

Neljapäev

Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel Kirjandus Vene keel Matemaatika Geograafia Ajalugu
2 Eesti keel Loodusõp Liikumine Liikumine Inglise keel Eesti keel Matemaatika Vene keel Geograafia
3 Liikumine Liikumine Inglise keel Loodusõpetus Loodusõp Matemaatika Vene keel Eesti keel Eesti keel
4 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Inglise keel Vene keel Bioloogia Eesti keel
5   Kunst/ tööõpetus Kunst/ tööõpetus Matemaatika   Loodus Inglise keel Vene keel Matemaatika
6                 Vene keel

Reede

Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusika Eesti keel Inglise keel Matemaatika Eesti keel Bioloogia
2 Liikumine Liikumine Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Ajalugu Inglise keel Keemia
3 Muusika Eesti keel Liikumine Liikumine Matemaatika Loodus Ajalugu Kirjandus Inglise keel
4 Eesti keel  Muusika Muusika Eesti keel Liikumine Liikumine Kirjandus Füüsika Inglise keel
5 Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor     Liikumine Liikumine Liikumine
6               Muusikaõp Muusikaõp

 

 

 

Õppetöökorraldus 10.-14. mail

10.-14. mail toimub kontaktõpe 1.-4. ja 9. klassi õpilastele. 5.-8. klassi õpilased on jätkuvalt distantsõppel.
5.-8. klassi õpilastest tulevad kooli vaid need, keda on kutsutud.
Koolibussid liiguvad harjumuspärase graafiku alusel.

 

Tunniplaan 3.-14. mai

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele tulevad 3.-7. mail kooli kontaktõppele 1.-4. ja 9. klassi õpilased. 9. klassi õpilaste kontaktõppe tunniplaanist on välja jäetud muusikaõpetus, liikumisõpetus ja kunstiõpetus, neid õppeaineid õpivad õpilased 3.-7. mail distantsõppe vormis. 
5.-8. klassi õpilastest tulevad kooli vaid need, keda on kutsustud. 
 
Bussid liiguvad endise graafiku alusel. 
 

Esmaspäev

Kellaaeg Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 9. klass
8.30-9.15 1 Matemaatika Muusikaõp Muusikaõp Kunst Matemaatika
  9.25-10.10 2 Eesti keel Loodus Loodus Eesti keel Matemaatika
10.20-11.05 3 Muusikaõp Eesti keel Eesti keel Loodusõp Kirjandus
11.25-12.10 4 Kunst/ tööõp Robootika Matemaatika Muusikaõp Eesti keel
12.30-13.15 5   Kunst/tööõp Kunst/tööõp Matemaatika Eesti keel
13.30 – 14.15 6          
14.25 – 15.10 7          

 

Teisipäev

Kellaaeg Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 9. klass
8.30-9.15 1 Eesti k eel Matemaatika Eesti keel Inglise keel Ajalugu
  9.25-10.10 2 Matemaatika Inglise keel  Matemaatika Võru keel Ajalugu
10.20-11.05 3 Liikumine  Liikumine  Inglise keel Matemaatika Keemia 
11.25-12.10 4 Kunst Inimeseõp Inimeseõp Inglise keel Vene keel
12.30-13.15 5     Liikumine  Liikumine  Inglise keel
13.30 – 14.15 6         Inglise keel

 

Kolmapäev

Kellaaeg Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 9. klass
8.30-9.15 1 Eesti keel  Eesti keel Matemaatika Suhtlemine Inglise keel
  9.25-10.10 2 Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Ühiskonnaõp
10.20-11.05 3 Loodus Eesti keel Inglise keel Eesti keel Ühsikonnaõp
11.25-12.10 4 Kunst Matemaatika Eesti keel Matemaatika Füüsika
12.30-13.15 5   Kunst/tööõp Kunst/tööõp Tehnoloogia P Keemia
Käsitöö T
13.30-14.15 6     Loodus Tehnoloogia P Bioloogia 
Käsitöö T
14.25 – 15.10 7          

 

Neljapäev

Kellaaeg Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 9. klass
8.30-9.15 1 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel Matemaatika
  9.25-10.10 2 Eesti keel Eesti keel Liikumine Liikumine Matemaatika
10.20-11.05 3 Liikumine Liikumine Eesti keel  Loodusõpetus Geograafia
11.25-12.10 4 Matemaatika Eesti keel Inglise keel Eesti keel Füüsika 
12.30-13.15 5   Kunst/tööõpetus Kunst/tööõpetus Matemaatika Vene keel 
13.30 - 14.15 6         Vene keel 
14.25 – 15.10 7          

 

Reede

Kellaaeg Tund 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 9. klass
8.30-9.15 1 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusika Matemaatika
  9.25-10.10 2 Liikumine Liikumine Matemaatika Matemaatika Kirjandus
10.20-11.05 3 Muusika Eesti keel Liikumine Liikumine Eesti keel
11.25-12.10 4 Eesti keel  Muusika Muusika Eesti keel Geograafia
12.30-13.15 5 Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor Mudilaskoor Bioloogia

Õppetöökorraldus Haanja Koolis alates 26. aprillist

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on 26. aprillist kooli oodatud vaid need õpilased, keda on kutsutud. Ülejäänud õpilastele jätkub distantsõpe.

Alates 3. maist toimub kontaktõpe 1. - 4. klassi õpilastele. 5. - 9. klass on jätkuvalt distantsõppel. Kooli tulevad 5.-9. klassist vaid need õpilased, keda on kutsutud. Kontaktõppe tunniplaani avalikustame 28. aprillil kooli kodulehel.

Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav tuua lapsi vaid vältimatu vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, võimaldatakse jätkuvalt lasteaias käimine.