• 1

Haanja Kooli Ruusmäe maja kuulub mõisakoolide hulka ja osaleb nende tegevustes aastaringselt. Rohkem aktiivseid sündmusi toimub suvel, kui on käimas "Unustatud mõisate" külastusmängud. Kuid kogu aasta vältel toimub mõisas erinevaid kontserte ja kohtumisi. Aktiivselt on tegutsenud Rogosi jõulumaa, mida veavad Ruusmäe maja õpilased ja kogukonna inimesed.

 

Mõisakoolide tegemistega saab tutvuda: http://www.moisakoolid.ee/et/article/unustatud-m%C3%B5isad-2018

Rogosi mõisa tegemistega saab tutvuda: http://www.rogosi.ee/tag/unustatud-moisad/

 

Tule aardejahile Rogosi mõisasse 18. ja 23. mail 2017!

PÄEVAKAVA   .PDF

Rogosi mõisat tutvustav info http://www.moisakoolid.ee/et/manor_schools/rogosi-m%C3%B5is-haanja-kool

34 mõisat, milles asuvad koolid, on külalistele igal suvel kuuel päeval avatud.
Miinimumprogrammina toimub igal täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse koolide tugevuste ja mõisate eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud huvitavat.

Haanja Kool on Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige.

Eesti Mõisakoolide Ühenduse eesmärk on ühendada erinevaid mõisakoole ja mõisakoole omavaid omavalitsusi ning edendada nendevahelist koostööd mõisakoolide arendamisel kaasaegse õpikeskkonnaga haridusasutusteks ja kogukonna külastuskeskusteks.
Eesmärgi saavutamiseks algatab, korraldab ja toetab ühendus projekte ning tegevusi mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks haridus-, kultuuri-, ja turismikeskustena ning aitab kaasa mõisakoolide ühtekoondamisele, koostöö arendamisele ja kogemuste vahetamisele.
Samuti aitab Eesti Mõisakoolide Ühendus kaasa kultuuri järjepidevuse hoidmisele ning selle sidumisele eesti rahvuskultuuri, kohaliku sotsiaalse majandusliku arengu, rahva ajaloomälu säilitamisele ja tugevdamisele ning kogub, korraldab, kirjastab ja levitab muinsuskaitsealast teavet mõisakoolide kohta.
Ühenduse eesmärkide hulka kuulub ka täiendavate rahastusallikate leidmine mõisakoolide hoonete ja parkide korrastamiseks, et toetada kogukonna jätkusuutlikku arengut ja koostööd.

Allikas: www.moisakoolid.ee

Galerii