• 1

Esmaspäeval 6. tund, õp Kerli Perend

Väärtuskasvatuse ring toimub 1. - 2. klassil üks kord nädalas. Ringi eesmärk on ennetada kiusamist ja arendada klassi ühtsustunnet. Meie põhiväärtusteks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Meil on klassis ka sõber Karu, kes aitab probleemidele lahendust leida  ja kes kuulab alati kõiki. Väärtuskasvatuse tundides on meil tavaliselt karu-koosolek, arutelu probleemkaardi põhjal, massaaž ja muud toredad tegevused. Oluline on see, et õpilased teineteist kuulaksid ja mõistaksid, kuidas keegi ennast tunneb, kui talle midagi öeldi või tehti. Lähemalt selle programmi kohta saab uurida kodulehelt: http://www.kiusamisestvabaks.ee/

Alates II veerandist (2016/2017 õa) hakkame väärtuskasvatuse tunnis natuke ka inglise keelt õppima.

Galerii