• 1

Uudised

Haanja Koolile tunnustus "Digitaalselt aktiivne kool 2016" (hõbetase)

„Digitaalselt aktiivne kool“ on tunnustus õppeasutusele, kes on kolme viimase õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt digitaalseid võimalusi.

 HITSA soovib tunnustusega seada eeskujuks koole, kes on muutunud valdkonna eestvedajaiks ja kellelt on palju ka teistel õppida. Samuti innustada neid, kes on sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku tegutsemise digimaailmas ning astunud selleks esimesi vajalikke samme. Tunnustuse pälvis 78 õppeasutust kolmes kategoorias: kuldtase, hõbetase, pronkstase.

TUNNUSTUSE SAANUD KOOLIDE VÄLJASELGITAMISE PÕHIMÕTTED

Tunnustamise aluseks on riikliku õppekava, Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja Digipöörde programmi eesmärgid, mis määratlevad õpetajate ning õpilaste digipädevuste arendamise ja tehnoloogiavahendite otstarbeka kasutamise õppetöös.

Koolide aktiivsuse väljaselgitamiseks kaardistati perioodil 2013/2014 õa, 2014/2015 õa ja 2015/2016 õa IKT-ga seotud tegevused, mis on jagatud viide tegevusgruppi: digipädevuste arendamine, muutused „pedagoogilises repertuaaris“, muutused õpetajate omavahelises suhtepildis, muutused õpilaste omavahelistes suhetes õppetöö ajal, muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas.

Tegevuste kaardistamisel kaasati erinevate haridusorganisatsioonide avalikult pakutavad tegevused, sh Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, MTÜ Robootika, Robotex MTÜ, MTÜ Eesti 2.0, SA Vaata Maailma, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, SA Innove ja HITSA.   

METOODIKA

Digitaalselt aktiivsete koolide välja selgitamiseks töötas HITSA välja metoodika, kus igale tegevusgrupile määrati osakaal. Tegevuste kaardistamisel määrati kindlaks koolide aktiivsus, kas ja kui tihti või kui suures osakaalus on kool panustanud erinevatesse tegevustesse. Tegevusgrupi summa kaaluti läbi vastava osakaaluga, mille tulemusena selgus, kas kool oli olnud aktiivne kõigis viies tegevusgrupis või ei olnud mõnes tegevuses seni veel kaasa teinud. 

Selline metoodika kujundas koolide asetsemise gruppidesse, kus:

  • kuldtaseme kooliks said pürgida kool, kes oli aktiivne kõigis viies tegevusgrupis;
  • hõbetaseme kooliks kool, kes oli aktiivne neljas tegevusgrupis või oli mõni tegevusgrupp vähem aktiivne;
  • pronkstaseme kooliks kool, kes oli aktiivne kolmes tegevusgrupis või olid mõned tegevusgrupid vähem aktiivsed.

Allikas: http://hitsa.ee/ikt-hariduses/digitaalselt-aktiivne-kool

Ootame neljapäeval "Digitaalne pärastlõunale"

Code Week nädala raames „Digitaalne pärastlõuna“ Neljapäeval 20. okt kell 15.30-18.45 Võru Kreutzwaldi Koolis

Õpitoad aitavad õpilastel valmistuda HITSA 2016/2017. aasta õpilaskonkursiks “Digistame ära!“. Õpitube viiakse läbi ProgeTiigri programmi ja Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toetusel. Info: http://www.hitsa.ee/konkursid/progetiigri-opitoad-2016/louna-eesti

Ootame õpilasi registreeruma järgmistesse töötubadesse:

15.30-17.00 (arvutiklass A225, 4.-12. klassile) - Digipöörane professor - kuidas genereerida ideid. Esineb Kaarel Joala. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqc4pydPIb3syQEoFdQlm9- DaR0IZg2CQD8oleTxxk4HEVyw/viewform?c=0&w=1

15.30-17.00 (arvutiklass B23, 4.-9. klassi õpilastele) Animatsiooni töötuba - Animatsioonitehnikate, töövahendite tutvustamine, lihtsa arvutianimatsiooni loomine. Töötuba viib läbi Ene Moppel. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1OwhZAq8dklWFrcfpIYDmXjqob7GFAGsM5NNR SGuDsI0aXA/viewform?c=0&w=1

15.30-17.00 (arvutiklass B25, 5.-12. klass õpilastele) AppInventor tutvustus HITSA õpilaskonkursi võistlustööde koostamise võimaliku vahendina. AppInventori töötoas osalejal peab olema Google konto, võimalusel kaasa Android-telefon ja juhe telefoni ühendamiseks arvutiga. Töötuba viib läbi Krista Kõlli.

Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjhSoOEFByzZJp7UNiNaztX6Rmh1ay3kbhtHCSX- oL4aCUDg/viewform?c=0&w=1

17.00-17.15 Paus, suupisted

17.15-18.45 (arvutiklass A225, 4.-12. klassi õpilastele) Vanavara nutikas kodus - 3D modelleerimise tutvustus programmiga Tinkercad. Töötuba viivad läbi Piret Viil ja Mihkel Mölder.

Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNSONCqMYkj-Zn7suORUVzObeCHgeKXgadM4mYMlKl4Sw5RA/viewform?c=0&w=1

17.15-18.45 (arvutiklass B23, 4.-9. klassi õpilastele) Animatsioon Scratchis. Scratchis animatsiooni loomine. Seos õpilaskonkursi teemaga "Vajuta Play!". Töötuba viib läbi Evi Tarro.

Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg58MJFVWpOBTeQoc3keKm6kG5RTHMG1NdW2kpN-Jiyn1AA/viewform?c=0&w=1

17.15-18.45 (arvutiklass B25, 4.-12. klassi õpilastele) Robot teeb rohkem kui 10 inimest - EV3

roboti programmeerimise töötuba. Töötuba viib läbi Triinu Grossmann.

Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce-MpldPShsmVUaPy9hKkWOdcCkafuTB10PP6iU8nIBh_Q5Q/viewform?c=0&w=1

Galerii