Arrow
Arrow
Slider

Uudised

TEADAANNE

Haanja Kool annab teada, et koos selle õppeaastaga 16. juunil 2023 lõpeb ka Misso lasteaiarühma tegevus. Kogukonna soovile vastu tulles antakse koolieelikutele võimalus lõpetada lasteaiatee Missos, edaspidi on selle kandi mudilased oodatud Haanja Kooli lasteaiarühmadesse Haanjas ja Ruusmäel (samuti meie valla teistesse koolieelsetesse lasteasutustesse).
Kahjuks ei võimalda majanduslik olukord ning laste arvu vähenemine rühma kauem avatuna hoida. Sel suvel suundub Misso rühmast kooliteele viis last, neist nooremaid lasteaiaealisi lapsi, kes oleks Misso rühma kasvandikud, on praegustel andmetel vaid kolm.